DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

v oblasti servisu automatických brán a závor

PROFESIONÁLNY SERVIS

poskytujeme aj na nie nami dodané zariadenia

RÝCHLY A POHOTOVÝ

vykonávame v rámci celého územia SR a ČR

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

pozitívny prístup ku každému, kto potrebuje pomôcť

Našim cieľom a poslaním je okrem dodávania a inštalácie nových zariadení, tiež slúžiť zákazníkom ako podpora pre servis, údržby a opravy zariadení.

Poskytujeme nielen záručný, ale aj pozáručný servis na rôzne druhy vstupných automatických, garážových brán, závor a s nimi súvisiacim elektrickým, hydraulickým a mechanickým príslušenstvom.

Bezplatný štandartný záručný servis poskytujeme na nami dodané zariadenia v štandartnej dĺžke trvania na dobu 2 roky, plynúcu od termínu dodania – uvedenia do prevádzky, zaškolenia odberateľa – koncového zákazníka. U vybraných komponentov poskytujeme bezplatný predĺžený záručný servis na dobu 3, 5 a 10 rokov.

Bezplatný záručný servis a výjazd k zákazníkovi s ním spojený, sa bezprostredne týka možnou vzniknutou poruchou nového zariadenia, ktorému plynie štandartná alebo predĺžená záruka. Poruchou sa rozumie zníženie, alebo strata bežných prevádzkových vlastností do takej miery, kedy sú obmedzené plnohodnotné funkcie zariadenia, či strata bezpečnej prevádzky. V žiadnom prípade neslúži ako pravidelná ročná prehliadka. Záruku a s ňou spojený bezplatný servis, nemožno uplatniť na vznik a ničivý dopad na zariadenie, spôsobený živelnými pohromami, iných havárií, požiarov z iných príčin, či úmyselného ničenia zariadení osobami. V takých prípadoch, bude výjazd servisných technikov Elvas, s.r.o. prešetrený a môže byť vo výsledku spoplatnený podľa nižšie uvedeného cenníka. Do výslednej ceny servisného zásahu bude v takom prípade zahrnutá cena dopravy, práce a prípadných poškodených komponentov, ako pri postupe v štandartnom servisnom pozáručnom zásahu.

Vzhľadom na výhodnú polohu sídla Elvas, s.r.o., poskytujeme služby zákazníkom po celom území SR a vyhovieme aj dopytujúcim zákazníkom z ČR.

Sme Vám plne k dispozícii pri výskyte technických problémov automatizačnej techniky systémov brán a závor!

Vďaka nadobudnutým rozsiahlym skúsenostiam vykonávame servis aj na iné, nie nami dodané produkty, od rôznych iných výrobcov.

 
Cena za servisné práce:
 
Prac. dni: Pondelok – Piatok od 7:00 do 15:3021,50 bez DPH/hod/osoba
Cena za servisné práce
 
Mimo vyššie vymedzenú pracovnú dobu26,50 bez DPH/hod/osoba
 
Cena za prepravné náklady: 
Výjazd a dojazd z: Elvas, s.r.o. – Jána Psotného 12, Trenčín0,58 € bez DPH/km
Cena za prepravné náklady: 
Výjazd pre servis v meste Trenčín 8,50 € bez DPH

Uvedené ceny sú bez DPH, ktorej výška bude stanovená podľa platných právnych predpisov.

Služby, v oblasti servisov a opráv vstupnej automatizačnej techniky, prinášame a poskytujeme zákazníkom po celom území Slovenskej republiky. Pri požiadavke zákazníkov z Českej republiky, sme ochotní vyhovieť.


Sme Vám plne k dispozícii pri výskyte otázok, technických problémov systémov automatizačnej techniky brán a závor!Vďaka nadobudnutým rozsiahlym skúsenostiam vykonávame servis aj na iné, nie nami dodané produkty, od rôznych iných výrobcov.

Menu